METRISoft Mérleggyártó Kft.
 • Telefon: +36 (62) 246-657
 • E-mail:
 • Fax: +36 (62) 249-765
 • H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.

Hídmérleg gyártása, tervezése, hídmérleg rendszerek: számítógépes hídmérleg program, hídmérleg kiegészítő berendezései (kamerás rendszerek, jelzőlámpák, sorompók, kártyaolvasók) stb. Hídmérleg 60 tonnás méréshatárig és 20 méteres hosszúságig.
Az igényekhez és anyagi lehetõségekhez képest a legmegfelelõbb típust érdemes választani. Ebben szeretnénk segíteni, ezúttal azoknak akik a mérleget arra használják, hogy a beérkezõ és kimenõ áruforgalmat, az árú mozgatását mérjék valamilyen formában, vagy például a raktárkészlet nyilvántartását, a tárolási kapacitás kihasználását dokumentálni akarják. Erre háromféle mérleg jöhet szóba: a hídmérleg, a tengelyterhelés mérõ és a gabonaipari átfolyásmérõ. Már csak az a kérdés, ha nagyjából mind hármat ugyanarra használnánk, mégis melyiket válasszuk a vásárláskor?

Hídmérleg

Közúti hídmérleg

A leguniverzálisabbnak a hídmérleg tekinthetõ, mert a jármûveken szállítható termény, állat stb. súlymérésére a legalkalmasabb és ami nagyon fontos, az Országos Mérésügyi Hivatal (továbbiakban OMH) által hitelesített mérõeszköz. Hiszen ismeretes a törvény, mely szerint minden joghatályos mérést, ami bármiféle elszámolással, adás-vétellel jár, kizárólag csak OMH hiteles mérleggel lehet mérni. A hídmérleg telepítésének egyik sarkalatos pontja a mérete, hiszen feljárót, és egyéb tereptárgyakat kell kialakítani, és nyilvánvalóan csak a mérleg hosszának megfelelõ jármûveket képes fogadni. A portához érkezõ jármûvet alap esetben két alkalommal kell megmérni: üresen, majd megrakodva, vagy fordítva. A második mérés után mérlegjegy bizonylat nyomtatható a mérési eredményekrõl. A programnak úgy is kell mûködnie, hogy két mérés esetén lehetõség legyen láncolt mérésre, azaz több anyagot lehet fel vagy lerakni, amelyek azonos bizonylatra kerülnek. A kész mérési adatok naplózva kerülnek tárolásra.


METRISoft Mérleggyártó Kft. közúti hídmérlege »

Tengelyterhelés mérõ

Tengelyterhelés mérõ

A tengelyterhelés mérõ említésekor, tisztázni kell, hogy ez valójában nem mérleg, illetve nem úgynevezett tömegmérõ. A lényege az, hogy a mérõn lassan áthaladó gépjármû minden egyes kereke és a mérõ felület között mér egy hatást, azaz a tengelyterhelési értéket, amit a berendezés regisztrál. Ez a mérési folyamat is megfelel az OMH szabványnak, ám abban az esetben nem használható hiteles mérésre, ha a több tengelyen mért tömeget összesítik. Ebben a formában ugyanis a mai jogszabályok értelmében nem hitelesíthetõ. Hozzá kell tenni viszont, hogy a fuvarozásban a közúti ellenõrzések a tengelyekre esõ terhelések, illetve ezek összesítése alapján történik. A tengelyterhelés mérõ használatával nagyjából egyszázalékos pontossággal, az össztömegre vonatkozóan lehet - csak egy belsõ elszámolásra alkalmas mérési adatot kapni.

Tengelyterhelés mérõ

A tengelyterhelés mérõ említésekor tisztázni kell, hogy ez valójában nem mérleg illetve nem tömegmérõ berendezés. Ez azt jelenti, hogy csupán a gépjármûvek tengelyterhelési értékeit méri OMH hiteles formában, de a gépjármû össz tömegére vonatkoztatva a számított tömegérték nem hiteles, azaz nem képezheti elszámolás alapját.
Mûködésének lényege, hogy a gépjármû lassú áthaladása közben a kerék és a mérõfelület közötti erõhatást méri és ezen értékeket regisztrálja. A tengelyterhelés mérõ használatával nagyjából 1 % - os pontossággal, az össz tömegre vonatkozóan lehet csak egy belsõ elszámolásra alkalmas mérési adatot kapni. Természetesen bekerülési költsége ( mérleg + mérlegalap ára ) csupán harmada egy közúti hídmérleg árának. Tehát ideálisan alkalmazható farmer gazdaságokban, ahol csak informatív jellegû a mérés.
METRISoft Mérleggyártó Kft. jármű mérlegei »

Szoftverigény

Az elektronikus mérlegelés lényege, hogy emberi tényezõktõl függetlenül kell dokumentálni a mérési eredményeket, ezek rendezésével azonnali adatok állhatnak rendelkezésre például az áruforgalommal, ügyfelekkel, raktározással kapcsolatban. Archiválásukkal, vállalati rendszerbe történõ integrálásukkal elõsegíthetik a döntéshozók munkáját. Ez egy számítógépes szoftver, amely az itt tárgyalt mindhárom mérõeszköz tartozéka és természetesen az adott igényeknek megfelelõen alakíthatók, kiegészíthetõk.
METRISoft Mérleggyártó Kft. szoftverkinálata »

Komplett hídmérleg rendszer:

Komplett hídmérleg rendszer

A METRISoft Mérleggyártó Kft. termékei és szolgáltatásai:

 • Az ipar és a kereskedelem követelményeinek megfelelő hiteles (asztali, raktári, lap) mérlegek
 • A kor követelményeinek megfelelő technológiai (ellenőrző, kiszerelő, összemérő) mérlegek
 • Mechanikus mérlegek elektronizálása, számítógéphez illesztése
 • Elektronikus közúti- és vasúti hídmérlegek, tengelyterhelésmérők
 • Ipari kivitelű árazó, címkéző mérlegek
 • Szalagpályába építhető gyors-, ellenőrző mérlegek
 • Átfolyás-, tartály-, szalag- és zsákolómérlegek, zsákvarrógépek
 • Leltárhoz darabszámláló mérlegek kölcsönzése
 • Mérlegek kalibrálása (NAT engedéllyel)
 • Extralapos kocsimérlegek, "U" alakú raklapmérlegek
 • Portai mérlegkezelő program, mérlegjegy- és mérlegnapló nyomtatás, kártyás járműazonosítás
 • Mérlegműszerek, technológiai műszerek, másodkijelzők, interfész panelok gyártása

METRISoft Mérleggyártó Kft. »

METRISoft Mérleggyártó Kft.
 • Telefon: +36 (62) 246-657
 • E-mail:
 • Fax: +36 (62) 249-765
 • H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.
 • Cégjegyzékszám: 06-09-000406